~BOOK ♽ The Enlightenment ⚑ PDF or E-pub free

~BOOK ☤ The Enlightenment ♶ The th century Enlightenment was one of the most exciting and significant currents of European culture Battling against tyranny, ignorance, and superstition, it formulated the ideals of thought, religion, and expression, the value of science, and the pursuit of progress Enlightenment thinkers undermined the ancien regime and provided the ideas for the French Revolution Modern scholarship, however, has shown it was a complex and ambiguous movement than commonly recognized This book, now in a fully updated second edition, sympathetically explores the complexities of the Enlightenment Synthesizing and evaluating the latest scholarship, it offers a new and comprehensive vision of this many faceted movement Friendly Fire (Jonathan Grave ignorance A Necessary Evil (Sam Wyndham and superstition To Hold (The Dumont Diaries, it formulated the ideals of thought The Eerie Adventures of the Lycanthrope Robinson Crusoe religion Murphys Ambush and expression Ecotarian Diet the value of science Dust Devil and the pursuit of progress Enlightenment thinkers undermined the ancien regime and provided the ideas for the French Revolution Modern scholarship Synowie Kaina, córy Lilith... Rzecz o wampirach w fantasy however Follow Me to Zion has shown it was a complex and ambiguous movement than commonly recognized This book Melancholia now in a fully updated second edition Rozbieranie do snu sympathetically explores the complexities of the Enlightenment Synthesizing and evaluating the latest scholarship Yul it offers a new and comprehensive vision of this many faceted movement A nice collection of essays on the enlightenment by Roy Porter The tone is not very academic, and Porter s style of writing makes this book very accessible and enjoyable even for non historians Small but very helpful Later chapters go somewhat off topic and seem a bit meandering, but overall very useful for essays. A very good survey of the thinking of the time and how it lead to later developments. Tydlig och klar framst llning av upplysningen, men jag hade nskat ett mer genomg ende genusperspektiv Tv sidor med att n mna n gra kvinnor, varav de flesta omn mns genom sitt f rh llande till n gon av de manliga upplysningsfilosoferna, r tyv rr inte tillr ckligt. Prior to reading this book, I had a definitive Tabula rasa around the topic of The Enlightenment Now I can say I understand the general motive behind the epochal shift, and what means were employed to achieve the end s It is written superbly, exhaustively referenced, and does a good job of compressing a prodigious topic into less than 70 pages. Read in Nov 2005 and again today. En duglig och l ttl st, v ldigt kort, sammanfattning av upplysningens id v rld och dess sammh lleliga konsekvenser F rfattaren lyckas ta upp olika str mningar, visa att upplysningens olika centrala figurer inte utgjorde n gon helt enhetlig r relse utan att det fanns kraftig variation deras sikter emellan, samtidigt som han inte ryggar f r att s ga att det nd finns n gra centrala tendenser som karakt riserar upplysningen verlag r det ett v l avv gt verk, slutsatser h lls till ett minimum p En duglig och l ttl st, v ldigt kort, sammanfattning av upplysningens id v rld och dess sammh lleliga konsekvenser F rfattaren lyckas ta upp olika str mningar, visa att upplysningens olika centrala figurer inte utgjorde n gon helt enhetlig r relse utan att det fanns kraftig variation deras sikter emellan, samtidigt som han inte ryggar f r att s ga att det nd finns n gra centrala tendenser som karakt riserar upplysningen verlag r det ett v l avv gt verk, slutsatser h lls till ett minimum p ett ansvarsfullt vis det g r knappast att genomf ra n gra giltiga analyser p s f sidor och d hade det varit oansvarigt att dra n gra egentliga slutsatser Ist llet f r vi en kort f rteckning av de viktigaste figurerena samt deras id er och handlingar Resultatet r bra, det k nns som att l sa en lite l ngre Wikipedia artikel med ett antal kommentarer om vilka slutsatser andra har f rs kt dra och n gra varningar g llande dessa Tyv rr behandlas dock materialet alltf r ytligt f r att slutresultatet ska kunna ses som s rskilt intressant, jag ser faktiskt knappt po ngen med att skriva b cker om mnen d r dessa sammanfattas och f renklas p denna niv , s dana sammanfattningar l mpas sig b ttre f r lite l ngre artiklar, i bokform blir det mest underligt att inte f n got mer n vad som k nns som ett f rst kapitel i en introduktionsbok Dessutom finns det flera passager d r n gon intressant fr ga avhandlas lite snabbt och d r en stundtals rent f rargande naivitet uttrycks Det n mns exempelvis att upplysningsm nnen ville ers tta religionens mytbildning med en vetenskap om m nniskan och detta f ljs upp med en kommentar om att upplysningsm nnen inte faktiskt lyckades etablera n gon s dan vetenskap Ist llet, h vdar f rfattaren, sysslade de med sin egen mytbildning vilken kom att ers tta den traditionella Denna kommentar r tvetydig och i en av tolkningarna r den fullst ndigt absurd, i den andra r den rimlig men detta hade d beh vt f rtydligas och vidareutvecklas Det r visserligen sant att upplysningens t nkare knappast hade de verktyg som kr vs f r en vetenskaplig f rst else av m nniskan, men det projekt i vilket de var involverade bestod nd i att ers tta vetenskaplig metod med mytologisk dito Om de endast lyckades ers tta en upps ttning myter med en annan s var detta ett tecken p att det inte var vetenskapliga nog vare sig detta berodde p slarv och f rdomsfullhet eller att det vid den tiden helt enkelt inte fanns l mpliga experimentella metoder att tillg Om man dock har en god vetenskaplig metod och bygger upp en teori baserat p detta s utg r inte denna teori en alternativ myt , vilket f rfattaren antyder, utan en verklighetsbaserad teori vilken kan och b r ers tta den ej verklighetsbaserade myten Nu kanske jag vertolkar f rfattarens kommentar, men i den n mnda passagen n mns att det har genomf rts j mf relser mellan den klassiska kristna ber ttelsen om hur m nniskan kom till och hur hon har utvecklats en sidan och den alternativa historiska ber ttelse som lades fram av upplysningens t nkare Identifikationen av en s dan likhet betyder dock inte, vilket antyds i boken, att man har visat att de utg r likv rdiga myter Detta kan man endast visa genom att po ngtera att upplysningens t nkare, om detta nu r fallet, inte anv nde metoder som var mer vetenskaplig en kristendomens Bara det faktum att de kommer fram till id er vilka p ytan verkar likna varandra r fullst ndigt irrelevant och verkar avsl ja precis det missf rst nd kring vetenskaplighet som r s tragiskt vanligt bland vanligt folk att vetenskapen skulle skilja sig fr n mytologi p basis av vad den talar om, hur flummiga eller abstrakta dess studieobjekt ter sig, osv Vetenskapens natur ligger dock i det faktum att teorier uts tts f r pr vning p ett intersubjektivt upprepningsbart vis, de teorier som g r igenom testen och klarar sig r styrkta, de som inte klarar sig r f rsvagade Mytbildning kan endast s gas f religga d vi har att g ra med id er vilka inte ens r utformade f r att uts ttas f r pr vning och eller vilka v grar att passa in sig i det empiriska ramverk genom vilket vi unders ker hur verkligheten faktiskt r oavsett vad vi f r tillf llet tror eller vill tro Det kanske r lite underligt att gna s mycket tid i vad som var menat att bli en kort kommentar och ingen l ngre recension t en s liten aspekt av en bok, men det r en fruktansv rt viktig po ng f r att f rst vad som r unikt med vetenskapen, varf r vetenskapen inte bara utg r nnu en mytbildning vid sidan av andra, och f r att f rst varf r upplysningen innebar ett intellektuellt framsteg Inte f r att h rleda alla framsteg sedan dess fr n upplysningens id er, men f r att se att id erna sj lva innebar ett s stort framsteg j mf rt med tidigare id er upplysningens tankev rld var inte bara annorlunda n det som hade kommit tidigare, den var mycket, mycket b ttre Dess principer var b ttre, dess verktyg var b ttre och dess st llningstaganden var b ttre n de som hade g llt innan man f rstod att uteslutande anv nda vetenskapen f r att reda ut v rldens natur