`E-PUB ⇞ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ☚ PDF eBook or Kindle ePUB free

پس از آفرینش آدم، فرشتگان به درگاه خداوندی اعتراض کردند که این آدمیان با این کثرت گناهانشان، چگونه نزد تو قرب بیشتری دارند؟ پاسخ آمد که ایشان را چیزی است که ارزش بندگی شان را صد چندان عبادت شما می کند، و آن شهوت است، که ایشان دارند و شما نه.فرشتگان گفتند که امتحانی باید پس سه تن را برگزیدند: عزازیل، هاروت و ماروت، تا بر صورت آدمیان به زمین آیند، و از گناهان آدمیان، از زنا و شرب خمر و افشای اسم اعظم اجتناب کنند و معلوم شود که بندگی با وجود شهوت چندان هم دشوار نیست عزازیل پوزش خواست و منصرف شد.هاروت و ماروت بر سرزمین بابل فرود آمدند و مدتی در میان مردم به قضاوت نشستند تا آن که زهره وشی زهره نام، به شکایت از شوی خویش به نزد ایشان آمد دو فرشته دل بدو باختند و او از تفویض سر باز زد، الّا آن که اسم اعظم را برایش فاش سازند و بعد در مجلس شراب و گناه، اسم اعظم را خواند و به آسمان بر شد، و دو فرشته ی خاسر را بر جای گذاشت تا به مجازات گناهانشان، تا پایان دنیا واژگونه از چاه بابل آویزان شوند.قزوینی در آثار البلاد گوید: مجاهد نقل می کند که در سرزمین بابل آن دو را به شکل دو کوه عظیمِ سر به زیر آورده دیده است. `E-PUB ⇱ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ↲ Amazing Ebook, فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی by محمدجعفر یاحقی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی, essay by محمدجعفر یاحقی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you The Four-Dimensional Human فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی by محمدجعفر یاحقی This is very good and becomes the main topic to read Tell No Tales (DI Zigic and DS Ferreira, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی Bodies essay by محمدجعفر یاحقی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you