*READ KINDLE ⇛ Jebo sad hiljadu dinara ✐ Ebook or Kindle ePUB free

Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da zainteresuje svakog ljubitelja crnohumor Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da zainteresuje svakog ljubitelja crnohumornih pri a ovde imamo dve vojske, hrvatsku i bo nja ku, s tim to su hrvatski vojnici maskirani kao bo nja ki, a bo nja ki kao hrvatski I jedni i drugi su na super tajnoj misiji, sa specijalnim zadatkom da se infiltriraju u neprijateljske redove Komedija nastaje kada se dve diverzantske jedinice sretnu, pa vi e ne znaju ko je ko, ko su na i, a ko njihovi Do kraja pri e, i samom itaocu postane te ko da razlikuje dve zara ene strane, ali to je negde i poenta, da rat zapravo vode na i protiv na ih, doju era nji poznanici i prijatelji iz kom iluka.U ivao sam podjednako u komediji i tragediji ovog romana Znao sam za De ulovi a kao novinara i kolumnistu, ali ovo je prvi njegov roman koji sam pro itao Sigurno ne i poslednji ViVa LuDe strikes again Ili barem tre ina njih Kroz ovu epizodu iz Bo nja ko Hrvatskog rata De ulovi opisuje svu besmislenost ovog sukoba, i rata op eito, gdje se na suprotstavljenim stranam nalaze ljudi koji su imali iste profesore, tukli se s istim motibvima, i li u ista kina, evili iste curesve u svemu odli no. Jebo sad i hiljadu dinara i sto maraka, i na e i va e , i rat i sve Sjajno Tragikomi ni apsurd, pri a kojoj se smejete, a u sebi biste najradije plakali, i tu no i zabavno i jebo sad i hiljadu dinara, i hiljadu maraka, i hiljadu kuna, i rat, i politiku, i veru, i sve nas zajedno ovako glupe.Sjajno. ,, , , , , Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do ivljava kao film zaticao sam sebe kako poluglasno itam dijaloge na lokalnom dijalektu da bih poja ao efekat neke apsurdne pri e kojom nas De ulovi zasmejava, uvla e i nas dublje u besmisao, sve do apsurdno, o ekivanog potresnog kraja Posle napada smeha, sa strepnjom ete posmatrati besmisao i moli ete se da pre ive Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do ivljava kao film zaticao sam sebe kako poluglasno itam dijaloge na lokalnom dijalektu da bih poja ao efekat neke apsurdne pri e kojom nas De ulovi zasmejava, uvla e i nas dublje u besmisao, sve do apsurdno, o ekivanog potresnog kraja Posle napada smeha, sa strepnjom ete posmatrati besmisao i moli ete se da pre ive, ba kao devedesetih *READ KINDLE ↛ Jebo sad hiljadu dinara ↻ Jebo sad hiljadu dinara roman cija se radnja dogadja od zore do sumraka jednog letnjeg dana usred hrvatsko bosnjackog rata u Bosni i Hercegovini jos je jedan uzaludan pokusaj istrazivanja o besmislu rata, te ulozi uniforme u zivotu i smrti covjeka, vojnika i budale Tout Bob Morane. Tome 1 te ulozi uniforme u zivotu i smrti covjeka AMOUR BONHEUR et tout le tralala ! vojnika i budale , ,3,5 5 Smeh besmislu ili besmisao smeha