&Download Kindle ☠ فسقلی خوب نگاه کن! ۱ ⇳ Ebook or Kindle ePUB free

&Download Kindle ⇱ فسقلی خوب نگاه کن! ۱ ⇰ در هرکدام از کتاب‌های این مجموعه ۴ جلدی، تصویرگری گسترده و متن محدود، یک موضوع علمی درباره طبیعت و حیوانات و به زبانی کودکانه مطرح شده است فسقلی شخصیتی ثابت در کتاب‌ها، موجودی بسیار کوچک که وسایلش را در یک پوست گردو می گذارد و در هر جلد به سراغ موضوعی تازه می‌رود و نکته‌هایی را به کودکان آموزش می‌دهد خواندن کتاب‌های مجموعه فسقلی خوب نگاه کن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این مجموعه مناسب کودکان بالای ۵ سال است که با کمک والدین خود می‌توانند از آموزش‌ها و داستان‌های فسقلی استفاده کنند