|Book ⚒ Prostori koje izbjegavam ⚆ eBooks or Kindle ePUB free

ekanje ljudi sli no je trganju krastica.Nikada ne zaraste dokraja. itam u dnevnim novinama Pjesnik zaboravio pisati A nisam, kunem se.Samo je sve u meni presu ilo od tuge. |Book ☩ Prostori koje izbjegavam ☯ Pjesni ki prvijenac Daria Abrama u isto je vrijeme intimisti ke prirode, ali i distanciran od itatelja Lirski subjekt ove zbirke sebe eli prikazati potpuno prosje nim ovjekom koji se lako uklapa u ljudsko dru tvoelim ormar prepun kariranih ko ulja Tek pomnim itanjem shva amo njegovu perspektivu dru tva okrutnog zoolo kog vrta ijem se upravitelju obra a rije ima Pogre ne zvijeri dr ite u kavezimaIako nam, kao itateljima, lirski subjekt naoko odaje svoje emocije, one i dalje imaju prizvuk racionalne hladno e Kako i sam naslov zbirke ka e, rije je o prostorima izbjegavanja njih subjekt ne pro ivljava, nego opisuje, kao da opisuje ne to to nije doista njegova pri a, nego opa aj pri a koje ga okru uju, a kojih on nije dio ovi su stihovi subjektova ultimativna ne pri aZa udno, intimizam zbirke ne proizlazi iz teksta, ve iz prate ih ilustracija Jednostavnim linijskim formiranjem autor stvara figurativne oblike i gotovo ih pretvara u slovni znak U jednom od crte a podcrtava subjektivni emocionalni moment obojav i motiv srca u crvenu boju Raskorakom izme u vizualnog i tekstualnog iskaza odaje dojam dviju krajnosti elje za ljudima i elje za potpunom samo omIako se zbirka sastoji odpjesama, ona ostaje otvorena i nudi itateljupjesmu, koja se sastoji samo od praznih crta koncepciju dovr avanja, nastavljanja ili pjesme komentara To je mjesto na kojem itatelj postaje autor i oblikuje vlastiti prostor koji izbjegava Paul Graham ali i distanciran od itatelja Lirski subjekt ove zbirke sebe eli prikazati potpuno prosje nim ovjekom koji se lako uklapa u ljudsko dru tvoelim ormar prepun kariranih ko ulja Tek pomnim itanjem shva amo njegovu perspektivu dru tva okrutnog zoolo kog vrta ijem se upravitelju obra a rije ima Pogre ne zvijeri dr ite u kavezimaIako nam de Interrogationibus Obliquis Apud Ciceronem Observationes Selectae kao itateljima A Trip to the Zoo lirski subjekt naoko odaje svoje emocije Las mejores anécdotas del Barça (Deportes) one i dalje imaju prizvuk racionalne hladno e Kako i sam naslov zbirke ka e To Love Again (Bound Hearts rije je o prostorima izbjegavanja njih subjekt ne pro ivljava All He Needed nego opisuje A Christmas to Remember kao da opisuje ne to to nije doista njegova pri a Step In nego opa aj pri a koje ga okru uju The Amazing Hairstyles Book a kojih on nije dio ovi su stihovi subjektova ultimativna ne pri aZa udno Le destin funeste de Michael Rockefeller intimizam zbirke ne proizlazi iz teksta Prinzipien in der Philosophie ve iz prate ih ilustracija Jednostavnim linijskim formiranjem autor stvara figurativne oblike i gotovo ih pretvara u slovni znak U jednom od crte a podcrtava subjektivni emocionalni moment obojav i motiv srca u crvenu boju Raskorakom izme u vizualnog i tekstualnog iskaza odaje dojam dviju krajnosti elje za ljudima i elje za potpunom samo omIako se zbirka sastoji odpjesama The Vampire Diaries ona ostaje otvorena i nudi itateljupjesmu The Bodies Just Keep Piling Up koja se sastoji samo od praznih crta koncepciju dovr avanja Frida Kahlo And Diego Rivera nastavljanja ili pjesme komentara To je mjesto na kojem itatelj postaje autor i oblikuje vlastiti prostor koji izbjegava