(((EBOOK))) ⇨ Moja kišna djevojčica ✐ PDF eBook or Kindle ePUB free

2,5Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pri om Svaka ast mami i tati i njihovoj Princezi No, na in pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati, da li to mo da pi e djevoj ica, a ne njena majka teta to se nije uspjelo prikazati sve ono to je u ovoj knjizi bitno ivot jedne obitelji s posebnom posvojenom djevoj icom Mislim da ovih par rije i jako puno govori, dok se u knjizi doga aji hladno nabrajaju i gubi svaki doticaj s itateljem 2,5Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pri om Svaka ast mami i tati i njihovoj Princezi No, na in pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati, da li to mo da pi e djevoj ica, a ne njena majka teta to se nije uspjelo prikazati sve ono to je u ovoj knjizi bitno ivot jedne obitelji s posebnom posvojenom djevoj icom Mislim da ovih par rije i jako puno govori, dok se u knjizi doga aji hladno nabrajaju i gubi svaki doticaj s itateljem (((EBOOK))) ☠ Moja kišna djevojčica ⇨ Pri a o ljubavi, jednoj posebnoj djevoj ici i sretnoj obitelji Pri a koja je ganula HrvatskuDavina je pseudonim ene u ranimima, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koju je ljubav odvela u Njema ku u kojoj i danas ivi Relativno mlada saznala je da ne e mo i postati biolo ka majka te je zajedno sa suprugom odlu ila posvojitimjese nu djevoj icu iz BiH Uskoro je shvatila da je djevoj ica, njezina Princeza, posebna Moja ki na djevoj ica svojevrsni je dnevnik Princezina odrastanja ije je dijelove Davina po ela objavljivati na forumu Roda u elji da potakne ljude da posvajaju djecu s posebnim potrebama i objasni im da mogu biti, kao i oni sretna obitelj Postovi o Princezinoj svakodnevici njezinim radostima, gubicima, malim i velikim pobjedama, strahovima i snovima ili, vrlo jednostavno, odrastanju ubrzo su postali iznimno itani Nakon to je pri a objavljena u Jutarnjem listu, rezultat je bio nova lavina odu evljenih reakcija Upravo zbog tih reakcija Davina je pristala oti i korak dalje U suradnji s novinarkom Kristinom Tur in dopunila je i pro irila svoju originalnu pri u, dodala nove dijelove ivota svoje obitelji, podijelila svoje radosti i svoje strahove te odlu ila objaviti je kao knjigu kako bi doprla ne samo do itatelja i potencijalnih posvojitelja ve i do zakonodavaca i stru njakaRije ima same autorice, ako zbog ove pri e ijedno dijete s posebnim potrebama bude posvojeno ili se ijedan par ohrabri u odluci da postanu roditelji posvojenjem ili ako barem dio itatelja promijeni odnos prema njima njezin e cilj biti ispunjen Venture Capital and Private Equity jednoj posebnoj djevoj ici i sretnoj obitelji Pri a koja je ganula HrvatskuDavina je pseudonim ene u ranimima Dear Annie podrijetlom iz Bosne i Hercegovine Hazmat Medical Life Support koju je ljubav odvela u Njema ku u kojoj i danas ivi Relativno mlada saznala je da ne e mo i postati biolo ka majka te je zajedno sa suprugom odlu ila posvojitimjese nu djevoj icu iz BiH Uskoro je shvatila da je djevoj ica Spirit and Place njezina Princeza Getting Into Veterinary School posebna Moja ki na djevoj ica svojevrsni je dnevnik Princezina odrastanja ije je dijelove Davina po ela objavljivati na forumu Roda u elji da potakne ljude da posvajaju djecu s posebnim potrebama i objasni im da mogu biti Alinor (The Roselynde Chronicles, kao i oni sretna obitelj Postovi o Princezinoj svakodnevici njezinim radostima Bulan Dibuai Awan gubicima Different Dynamics malim i velikim pobjedama Vocal Mastery Talks with Master Singers and Teachers, Comprising Interviews with Caruso, Farrar, Maurel, Lehmann, and Others strahovima i snovima ili Fractured vrlo jednostavno Twins odrastanju ubrzo su postali iznimno itani Nakon to je pri a objavljena u Jutarnjem listu The Orchid Thief rezultat je bio nova lavina odu evljenih reakcija Upravo zbog tih reakcija Davina je pristala oti i korak dalje U suradnji s novinarkom Kristinom Tur in dopunila je i pro irila svoju originalnu pri u The Weed Cookbook 2 - Medical Marijuana Recipes, Cannabis Cooking Tips & Killer Brownies [HOLIDAY EDITION] dodala nove dijelove ivota svoje obitelji Pinterest Power podijelila svoje radosti i svoje strahove te odlu ila objaviti je kao knjigu kako bi doprla ne samo do itatelja i potencijalnih posvojitelja ve i do zakonodavaca i stru njakaRije ima same autorice Sweet (Making Waves, ako zbog ove pri e ijedno dijete s posebnim potrebama bude posvojeno ili se ijedan par ohrabri u odluci da postanu roditelji posvojenjem ili ako barem dio itatelja promijeni odnos prema njima njezin e cilj biti ispunjen Ova pri a me ba dirnula Stalno sam razmi ljala koliko je toj obitelji bilo te ko, kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da ima dijete s te ko ama Ta mama je zaista lavica.Moram re i da sam se u pri i prona la i profesionalno Kao pedagog se susre em s djecom s te ko ama i uvijek me strah da ne u znati kako im pristupiti itaju i knjigu prisjetila sam se seminara kojem sam nazo ila i na kojem su nam prikazali puno razli itih primjera rada s djecom s te ko ama Tad sam puno Ova pri a me ba dirnula Stalno sam razmi ljala koliko je toj obitelji bilo te ko, kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da ima dijete s te ko ama Ta mama je zaista lavica.Moram re i da sam se u pri i prona la i profesionalno Kao pedagog se susre em s djecom s te ko ama i uvijek me strah da ne u znati kako im pristupiti itaju i knjigu prisjetila sam se seminara kojem sam nazo ila i na kojem su nam prikazali puno razli itih primjera rada s djecom s te ko ama Tad sam puno nau ila, a itaju i ovu knjigu prisjetila sam se svega.Naravno da sam dok sam itala i nebrojeno puta sjetila svima dragog Sheldona i neke su me situacije zaista nasmijale Drago mi je to sam pro itala ovu knjigu Mislim da nas ovakve knjige oboga uju i ine humanijima Pretpostavljam da bih zbog ove, samo dvije zvjezdice, mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga, mo da, ne svi a Jer, ionako imamo razli ita mi ljenja, itala ki ukus i, na kraju krajeva, razli iti smo ljudi No, ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om, enom majkom koja je, je l , napisala ovu knjigu, njezinim velikim srcem, jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima A Pretpostavljam da bih zbog ove, samo dvije zvjezdice, mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga, mo da, ne svi a Jer, ionako imamo razli ita mi ljenja, itala ki ukus i, na kraju krajeva, razli iti smo ljudi No, ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om, enom majkom koja je, je l , napisala ovu knjigu, njezinim velikim srcem, jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima Aspergerov sindrom, jedan od mnogih oblika autizma, ili kako znaju govoriti autisti nog spektra , i sve ne to krasno i dobro Naravno, dobro je Lijepo je to je ena, zajedno sa svojim suprugom, posvojila te ko posvojivo dijete i to je, uza sve pote ko e koje donosi ivot s takvim djetetom a i s m Aspergerov sindrom , ona cijelom du om zaljubljena u svoje dijete i ne da je nikome i sve to uz to ide No nigdje ne stoji da je knjiga napisana tako kako jest kao da mi neka neka mi oproste nedovoljno obrazovani ljudi neuka ena usmeno prepri ava svoju pri u Svojim, razgovornim jezikom Onim koji nema veze s pisanjem, posebno pisanjem KNJIGE Naravno, mogla sam jednostavno prekinuti i ne itati dalje, kad sam ve vidjela na koji na in se sve to odvija, ali nisam to u inila, jer me zanimalo kamo e sve odvesti i kako je zavr ila Znam, ZNAM da e ve ina re i pa to, va na je ivotna pri a, a ne na in na koji je napisana, va na je ljubav, a ne lokalni izrazi koji se koriste bez navodnika, italika ili bilo kakvog drugog isticanja meni nije Ako je ne to knjiga, onda treba i izgledati kao knjiga Ako se pi e na druk iji na in, onda se to treba odmah naglasiti Ovako nisam saznala ni ta druk ije od mnogih sli nih pri a o djeci i odraslima s Aspergerovim sindromom Ako me to ini hladnom osobom koja ne razumije maj inu ljubav , neka tako bude Kad se pi e knjiga, neka se to ini Kad se nekome na kavi pri aju detalji iz ivota, neka se to ini Tamo, na kavi Bez pisanih slova Predivna pri a ao mi je jedino to je kratka, ima jo toliko to bih voljela saznati o ovoj posebnoj djevoj ici i njenoj obitelji. Davina Moja ki na djevoj ica I uvijek kad na ivotnoj ljulja ki uzmemo toliko zaleta da se ona ve sama ljulja, uvijek do e netko ili ne to i onako nas grubo zaustavi, pa nije vi e cilj nastaviti se ljuljati ve odr ati puku ravnote u da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljulja ki kako bismo mogli uzeti novi zalet Moja ki na djevoj ica pri a je ispri ana nesebi nom pomo u i iskreno u majke jedne djevoj ice sa posebnim potrebama Davina, kako je sebi pseudonim dala ova majka zbog za tite vla Davina Moja ki na djevoj ica I uvijek kad na ivotnoj ljulja ki uzmemo toliko zaleta da se ona ve sama ljulja, uvijek do e netko ili ne to i onako nas grubo zaustavi, pa nije vi e cilj nastaviti se ljuljati ve odr ati puku ravnote u da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljulja ki kako bismo mogli uzeti novi zalet Moja ki na djevoj ica pri a je ispri ana nesebi nom pomo u i iskreno u majke jedne djevoj ice sa posebnim potrebama Davina, kako je sebi pseudonim dala ova majka zbog za tite vlastitog identiteta, krajem 2013.godine na internetskom forumu Roditelji u akciji RODA po inje pred lice javnosti iznositi pri u o posvojenju djevoj ice sa posebnim potrebama.Ovom pri om je, kako sama isti e eljela motivisati bra ne parove da se odlu e na posvojenje, ne izuzimaju i pritom opciju usvajanja djece sa posebnim potrebama.Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograni eni i ponavljaju i obrasci pona anja.Kada je prije petnaest godina usvojila svoju ki nu djevoj icu kojoj je za potrebe ove knjige dala ime Princeza, mama Davina je bila svjesna da se djevoj ica bori sa rahitisom i sa neurodermitisom.Mama i tata ipak nisu odustajali od Princeze koja jo uvijek nije jela vrstu hranu, uprkos tome to je u vrijeme posvajanja imala osamnaest mjeseci Nije ih obeshrabrilo ni to to je princeza po ela hodati tek sa navr ena dvadeset i tri mjeseca Princeza ima vrlo su en vidokrug interesa, esto ivi u svom svijetu, zahtjeva rutinu i rituale, ne gleda nepoznate u o i i ne dr i pogled, a i s poznatima to ini samo nakratko, ne voli gu vu i galamu i ne voli da je neko dodiruje bez njene inicijative.Godine e prolaziti, a slagalice Princezinog karaktera e se slagati u razumljivu ali te ku sliku Ona unutar svog karaktera ima jasno odre ene, mada nerazumljive, prioritete i zahtjeve Za dva dana je nau ila slova, a trebalo je samo jo dva dodatna dana da ih po ne povezivati u rije i re enice Do desete godine uspje no je nau ila komunicirati na njema kom, bosanskom i ruskom jeziku.Svima oko nje ubrzo postaje jasno da je Princeza na ve oj intelektualnoj razini od ostalih svojih vr njaka To e na alost opteretiti njenu emocionalnu stranu te e vjerovatno, zbog autizma kojim je o te ena , zauvijek te e,pa gotovo i nikako, ulaziti u poznanstva sa novim ljudima, pri tom mnogo lak e priznavaju i svoja najdublja osje anja i boli pisanim nego govormim putem Ali, mo da, ipakMnogo volim bilo koju od gore navedene tri rije i jer daju osje aj beskona nosti, nade, borbe Kada neko jednom o vama ispri a pri u prenose i je makar usmenim putem, ili kada imate tu nevjerovatnu, osloba aju u sre u da tu pri u napi ete sami, onda znate da va a pri a nikada ne umire Ona traje dok ste na ovom svijetu, a o ivljava svaki put kada neko otvori knjigu i pru i vam ansu da ga raspla ete, nasmijete, nau ite, ohrabritePrinceza u ovoj knjizi, u cijelokupnom svom ivotu zapravo, ima trenutke kada nam svima odr i lekciju.Jedan takav trenutak me naprosto odu evio i cijela knjiga e mi ostati u sje anju ba zbog toga Slu aju i neku enu kako pri a o svom nadolaze em djetetu, Princeza je odjednom rekla da nije bitno da li e biti mu ko, ensko, pa ak ni da li e biti zdravo Va no je da bude sretno Zdravo dijete, samo po sebi ne mora uvijek biti pokazatelj sre e.Zato HVALA prvenstveno dragom Bogu to mi je skupa sa invalidno u, sa kojom se ka u hrabro nosim podario i tu sre u da me oni kojima je sigurno te e na tako lahak na in ohrabre.Hvala mami Davini, njenoj ki noj Princezi i dragim ljudima iz izdava ke ku e Profil Hvala to ste me nau ili da je najve e zdravlje biti sretan uprkos svemu I HVALA svima vama koji ete zainteresovani ovom mojoj preporukom posegnuti za ovom jedinstvenom ivotnom pri om I na kraju e sve biti dobro, a ako nije dobro zna i da jo nije kraj I have to admit, the book opened my eyes Such a beautiful story. Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icom.Davina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icom.Davina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna enja s jedne strane opisuje ljubav Princeze prema ki i, a s druge strane aludira na film Ki ni ovjek iz 1988 u kojem su glumili Dustin Hoffman i Tom Cruise Premda krije svoj identitet pri a koju pri a je sve samo ne skrivena, a prvenstveno je iskrena i topla.Cjelovita recenzija je dostupna na itaj me divna, divna pri a Predivna knjiga koja govori o ljubavi