@Ebook Ù Filedelfiya Hikayeleri ô eBook or E-pub free

@Ebook ó Filedelfiya Hikayeleri ⚟ Herkese do du u yer g zeldir Hikayelerim Ala ehir in tek bir mahallesinde ya an yor, Bah elievler de Genel olarak ta ran n k st r lm l ama bir taraftan da samimiyeti ve s cakl , insan n kendisini onun bir par as hissetmesini vurgulamaya al t m Hikayelerimi ben daha ok psikolojik drama gibi hissediyorum Filedelfiya dememin sebebi u, birinci Bizans zaman nda kasabam z n ad Pheledelphia ym Hikayelerde hem bir ger eklik hem de kurgusal yanlar oldu u i in hatta Dallas vari bir kurgusu da oldu u i in o isim daha uygun diye d nd m Ama ta ray anlat rken, ok ehirli bir sesle kurmaya al t m yk lerimi Benim de hikayelerimde kad nlar, anneler, babalar aras ndaki girift ili kiler var O y zden kitap kapa nda da bacadan kan hayatlar anlatmak istedik Bizim kasabada bir kilise vard , ama asla hayat m z n bir par as na d n t r lmedi nk her zaman ok sek ler bir kasabayd Cenazeler haricinde kimse ba rt s takmazd Cumhuriyet d neminin havas bizim kasabaya ula m t ve kurumsalla m t Ba lar oldu u i in ok k yl de vard ama ger ek kasabal lar n k yle ilgisi yoktu, s rekli zmir e ka arlard e lenmeye T rkiye nin ge irdi i iktisadi ve politik evrim s ras nda bence bizim kasaba irkinle ti, k t ce ehirle ti ve biraz karaktersiz oldu Mesela eskiden tek katl k k evler varken, birden binalar y kselmeye ba lad Daha k hne, daha k t , tamamen betondan yap lm binalar t redi Hatta daha sonra kat kar z diye demirleri a kta b rak l rd o binalar n ve para bulduk a katlar eklenirdi Kitab bitirdi imde anlad m ki, hayat m z o zaman kad nlar ekillendirirmi kasabada Babalar otorite fig rleri gibiydi ve zannediyordum ki hayat m zdaki yerleri ok b y k Ama yaz nca kt ki ortaya, asl nda babalar ve erkekler ok detayda kalm Kad nlar erkeklere ve babalara haber vermeden kendi kendilerine hayat organize ederlermi Belki kad nlar n ok fazla sesi km yordu ama ya anan hayat, kad nlar n kurdu u hayatm Jinlar bazmi, yoxud katta oyin Bah elievler de Genel olarak ta ran n k st r lm l ama bir taraftan da samimiyeti ve s cakl Hand Lettering Workbook: A Premium Beginner’s Practice Hand Lettering Book & Introduction to Lettering & Modern Calligraphy insan n kendisini onun bir par as hissetmesini vurgulamaya al t m Hikayelerimi ben daha ok psikolojik drama gibi hissediyorum Filedelfiya dememin sebebi u Whiteman birinci Bizans zaman nda kasabam z n ad Pheledelphia ym Hikayelerde hem bir ger eklik hem de kurgusal yanlar oldu u i in hatta Dallas vari bir kurgusu da oldu u i in o isim daha uygun diye d nd m Ama ta ray anlat rken شاهنامه فردوسی از دستنویس موزه فلورانس ok ehirli bir sesle kurmaya al t m yk lerimi Benim de hikayelerimde kad nlar Ludicrous Laws and Mindless Misdemeanors anneler The Cult Files babalar aras ndaki girift ili kiler var O y zden kitap kapa nda da bacadan kan hayatlar anlatmak istedik Bizim kasabada bir kilise vard Let the Devil Speak ama asla hayat m z n bir par as na d n t r lmedi nk her zaman ok sek ler bir kasabayd Cenazeler haricinde kimse ba rt s takmazd Cumhuriyet d neminin havas bizim kasabaya ula m t ve kurumsalla m t Ba lar oldu u i in ok k yl de vard ama ger ek kasabal lar n k yle ilgisi yoktu Love (Naughty Princess, s rekli zmir e ka arlard e lenmeye T rkiye nin ge irdi i iktisadi ve politik evrim s ras nda bence bizim kasaba irkinle ti The X-Cure k t ce ehirle ti ve biraz karaktersiz oldu Mesela eskiden tek katl k k evler varken The Message of Salvation birden binalar y kselmeye ba lad Daha k hne I Like Giving Small Group Experience Participants Guide daha k t Wet tamamen betondan yap lm binalar t redi Hatta daha sonra kat kar z diye demirleri a kta b rak l rd o binalar n ve para bulduk a katlar eklenirdi Kitab bitirdi imde anlad m ki The Politics of Resentment hayat m z o zaman kad nlar ekillendirirmi kasabada Babalar otorite fig rleri gibiydi ve zannediyordum ki hayat m zdaki yerleri ok b y k Ama yaz nca kt ki ortaya Double Dare (Naughty Games, asl nda babalar ve erkekler ok detayda kalm Kad nlar erkeklere ve babalara haber vermeden kendi kendilerine hayat organize ederlermi Belki kad nlar n ok fazla sesi km yordu ama ya anan hayat Murach's Android Programming (2nd Edition) kad nlar n kurdu u hayatm Okuyal uzun zaman olmas na ra men ne kadar severek okudu um ok net akl mda.Hararetle tavsiye ediyorum