@Free E-pub Þ Beležnica profesora Miškovića ã eBook or E-pub free

@Free E-pub Ë Beležnica profesora Miškovića Ô Roman o tajnama oko nas i ljudima koji su s njima povezani Ponekad nas splet okolnosti navede na put za koji ni slutili nismo kuda e nas odvestiTo e se dogoditi novinaru beogradskog lista Argument Bo ku Stevanovi u kad u prole egodine dobije zadatak da napi e tekst o nau noj ostav tini preminulog srpskog etnologa Arsenija Mi kovi a Umesto o ekivano dosadnog razgovora s udovicom Mi kovi , enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje, on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i, a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama, koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a, Londona, Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost The Kenneth Anderson Omnibus enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje Chinas New Dawn on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i روز هزار ساعت دارد a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama Judge Dredd koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a Lo Zingarelli Londona Bordeaux Legends Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost 3