&READ BOOK ↶ Zašto sam vam lagala ↠ Ebook or Kindle ePUB free

Knjiga Julijene Matanovi sastoji se od nekih 14 poglavlja ovisno o izdanju koje nose podnaslove poput Dnevnik , u kavac , Sat , a to su ujedno i glavni motivi koji se provla e kroz pojedina poglavlja Pripovijedanje je fragmentarno, roman je pisan u prvom licu, radnja nije linearna, tema je odrastanje djevoj ice u vrijeme Jugoslavije, a problematizira se odnos fikcije i fakcije Rije je o autobiografskoj prozi koja ima sve, ak i naslov Za to sam vam lagala koji podcrtava tu nesigurno Knjiga Julijene Matanovi sastoji se od nekih 14 poglavlja ovisno o izdanju koje nose podnaslove poput Dnevnik , u kavac , Sat , a to su ujedno i glavni motivi koji se provla e kroz pojedina poglavlja Pripovijedanje je fragmentarno, roman je pisan u prvom licu, radnja nije linearna, tema je odrastanje djevoj ice u vrijeme Jugoslavije, a problematizira se odnos fikcije i fakcije Rije je o autobiografskoj prozi koja ima sve, ak i naslov Za to sam vam lagala koji podcrtava tu nesigurnost izme u knji evnosti i zbilje, ali u emu je onda problem emu 3 zvjezdiceMo da u tome to ona za mene nije Irena Vrkljan, iji je roman Svila, kare o ito najve i literarni utjecaj u ovome djelu Jedna i druga pi u o malim stvarima, o obiteljskim odnosima i o odrastanju, o iskustvima koje na jedan ili drugi na in pro e ve ina djevoj ica, ali glavna razlika je u izrazu Dok su Irenine re enice jednostavne i kratke, ali u isto vrijeme pune zna enja, kod Julijane su re enice jako duge, njezina su poglavlja puna digresija i mora asocijacije pa itatelj izgubi iz vida glavni motiv Sve se na kraju svodi na to da itaju i Irenu eli pisati kao Irena, eli ispri ati svoju pri u, ali kad krene pisati shva a da si puno bli i Julijani u elji da sve objasni odmah Me utim, sve je stvar pojedina nog ukusa itatelja i u redu je to Julijana nije Irena, a od mene nije fer gledati ovo djelo kroz prizmu jednog drugog Ne znam za to mi je to toliko lo e Autorica prepri ava svoje pri e iz djetinjstva, a itatelj valjda ne shva a da je rije o autobiografiji, a jednostavno probija iz svakog retka, ali za to je tako ba o ito Nemam odgovor Te pri ice mi nisu zanimljive, tehnika pisanja tako er me nije odu evila Danas mi je pomalo neugodno priznati da sam mnoge odluke, me u kojima su nerijetko bile i one za moj budu i ivot itekako va ne, donosila nekomu u inat Ku im te, Julijana. I don t know why this is considered to be one of the best books of the contemporary croatian literature Boring. Ocjena vrlo dobar Pripovijedacki stil i tehnika ponekad zahtjevni za citanje, ali dobri duge recenice s puno zareza i sporednih recenica ubacenih u glavnu, toliko neocekivano da se zacudis kakav je ta zena imala tok misli dok je ovo pisala Dok dodjes do zadnjeg dijela te glavne recenice koja obgrli ove ubacene, zaboravis koji je bio prvi dio Da bi bila petica, za mene bi morala ipak imati jos malo mesa , posebno na kraju Ovaj kraj s tetom je OK, al samo to Zato cetvorka Knjiga ima neki arm, to moram priznati Opisuju i svoj fikcionalni ivot, Julijana unosi toliki entuzijazam, no knjiga je itljiva tek ako se koncentrirate na re enice, i tek onda vidite koliko je ova knjiga imala potencijala No, vi e su me zaokupljale jezi ne konstrukcije, nego pri a sama, te je to knjigu u inilo napornom Ako imate fokusiran um, vjerojatno ete u ivati u ovoj knjizi, no nije mi jasno to je tako dobro da je prodana u 55000 primjeraka Mo da je kriv privla an naslov, ili pret Knjiga ima neki arm, to moram priznati Opisuju i svoj fikcionalni ivot, Julijana unosi toliki entuzijazam, no knjiga je itljiva tek ako se koncentrirate na re enice, i tek onda vidite koliko je ova knjiga imala potencijala No, vi e su me zaokupljale jezi ne konstrukcije, nego pri a sama, te je to knjigu u inilo napornom Ako imate fokusiran um, vjerojatno ete u ivati u ovoj knjizi, no nije mi jasno to je tako dobro da je prodana u 55000 primjeraka Mo da je kriv privla an naslov, ili preteciozne krle ijanske re enice, ili mo da imamo 55000 ljudi iznimne koncentracije No, ja nisam ba u ivala Divna Julijana, knjige koje se itaju opet i opet, mirisi djetinjstva, uspomene lijepe i ne tako lijepe, ali ispri ane sa bezgrani nom ljubavi, razumijevanjem i oprostom. &READ BOOK ⇰ Zašto sam vam lagala ⇯ Nakon dvanaest izdanja, vjerojatno, jo nitko nije uspio odgonetnuti je li ova knjiga Julijane Matanovi zbirka pripovijedaka ili roman, radi li se tu doista o autobiografiji iiije autorica, ipak, lagala i tako nadogra ivala pri u o svojemu ivotu No, zanimanje za nju ni sad, jedanaest godina od njezina pojavljivanja ne smanjuje se itatelji je i dalje tra e i ponovno i itavaju pronalaze i u njoj uvijek ne to novo, ono to pro li puta nisu primijetili ili su se prekrafko zadr ali, pronalaze i, iznova, dijelove i svoje autobiografije Paul Graham vjerojatno de Interrogationibus Obliquis Apud Ciceronem Observationes Selectae jo nitko nije uspio odgonetnuti je li ova knjiga Julijane Matanovi zbirka pripovijedaka ili roman A Trip to the Zoo radi li se tu doista o autobiografiji iiije autorica Las mejores anécdotas del Barça (Deportes) ipak To Love Again (Bound Hearts lagala i tako nadogra ivala pri u o svojemu ivotu No All He Needed zanimanje za nju ni sad A Christmas to Remember jedanaest godina od njezina pojavljivanja ne smanjuje se itatelji je i dalje tra e i ponovno i itavaju pronalaze i u njoj uvijek ne to novo Step In ono to pro li puta nisu primijetili ili su se prekrafko zadr ali The Amazing Hairstyles Book pronalaze i Le destin funeste de Michael Rockefeller iznova Prinzipien in der Philosophie dijelove i svoje autobiografije Mo da bi ova knjiga od mene dobila puno ve u ocjenu da sam ju kojim slu ajem pro itala prije godinu dana kada sam bila u drugom filmu Ovako me samo natjerala da se zapitam ega se ja to sve sje am i koje trenutke svojeg ivota elim zapamtiti Knjiga je ugodna i itka Iako neke re enice znaju biti duge nisam nalazila nikakvih problema u pra enju. obi an upovac