|Download Epub é Ja koja imam nevinije ruke : asinkroni odabir ⚣ eBook or Kindle ePUB free

|Download Epub ¶ Ja koja imam nevinije ruke : asinkroni odabir Õ Da je Vesna Parun klasik hrvatske knji evnosti, nije sporno Ali nije sporno ni da je njezino djelo i dalje velika nepoznanica Stoga je sama autorica odlu ila u jednoj knjizi upoznati sve itatelje s cjelinom svojeg jedinstvenog opusaRije je o svojevrsnom umjetni kom testamentu ove velike pjesnikinje, koja je ugodini ivota sama sastavila izbor izsvojih do sada objavljenih knjiga Ima tu ponajvi e poezije, prvenstveno ljubavnih pjesama po kojima je Vesna Parun ve desetlje ima znamenita daleko izvan hrvatskih granica, ali i autobiografske intrigantne proze, epigrama, aforizama, basni, eseja, pa ak i kritika i prijevoda Pregr t je tu i stihova za djecu koji nisu getoizirani u poseban svezak nego su vjerni svjedoci poetesina ivota i umjetni kog i dru tvenog opredjeljenjaPosebno su zanimljive sitno otisnute fusnote kojima je autorica popratila svoje tekstove a koje poja njavaju nastanak pojedinih djela, njihov vremenski i dru tveni kontekst, umjetni ke i osobne razloge njihova nastanka U fusnotama Parun pi e i o svojemu privatnom ivotu i ljudima s kojima se susretala La secrétaire nije sporno Ali nije sporno ni da je njezino djelo i dalje velika nepoznanica Stoga je sama autorica odlu ila u jednoj knjizi upoznati sve itatelje s cjelinom svojeg jedinstvenog opusaRije je o svojevrsnom umjetni kom testamentu ove velike pjesnikinje Bases d'optique géométrique : Des instruments ardents à la formation des images pour comprendre la vision et les couleurs de l'arc-en-ciel koja je ugodini ivota sama sastavila izbor izsvojih do sada objavljenih knjiga Ima tu ponajvi e poezije The Square prvenstveno ljubavnih pjesama po kojima je Vesna Parun ve desetlje ima znamenita daleko izvan hrvatskih granica La Discipline positive dans la classe ali i autobiografske intrigantne proze When Stars Came Down To Earth: Cosmology Of The Skidi Pawnee Indians Of North America epigrama Jeremstar par Jérémy Gisclon, ma biographie officielle aforizama Affaires de famille basni Industrializing the Rockies: Growth, Competition, and Turmoil in the Coalfields of Colorado and Wyoming, 1868-1914 eseja Celle qui m'aime et autres nouvelles pa ak i kritika i prijevoda Pregr t je tu i stihova za djecu koji nisu getoizirani u poseban svezak nego su vjerni svjedoci poetesina ivota i umjetni kog i dru tvenog opredjeljenjaPosebno su zanimljive sitno otisnute fusnote kojima je autorica popratila svoje tekstove a koje poja njavaju nastanak pojedinih djela Ruby Ann's Down Home Trailer Park BBQin' Cookbook njihov vremenski i dru tveni kontekst A Race Like No Other umjetni ke i osobne razloge njihova nastanka U fusnotama Parun pi e i o svojemu privatnom ivotu i ljudima s kojima se susretala