(FREE DOWNLOAD) ⚛ Uvod u studij povijesti - Historiografski praktikum â eBook or E-pub free

(FREE DOWNLOAD) à Uvod u studij povijesti - Historiografski praktikum æ Za to se ovaj predmet zove historiografski praktikum, a ne povijesni praktikum Tijekom dosada njeg kolovanja mogli ste iz ud benika saznati da se povijest uglavnom definira kao znanost koja prou ava i obja njava pro lost, i to prvenstveno ljudsku pro lost Ljudski je imbenik u povijesnoj znanosti klju an budu i da je, na primjer, ak i u posljednje vrijeme vrlo popularna povijest okoli a iii ekohistorija povijesna znanost samo utoliko to prou ava utjecaj ovjeka na ekosustav i obrnuto Me utim, pojam povijesti u zna enju same ljudske pro losti ujedno je i predmet prou avanja povijesne znanosti Prema tome, rije povijest ozna avala bi i satnu pro lost i prou avanje pro losti Dok je sama pro lost nepromjenjiva, prou avanje pro losti u stalnoj je transformaciji bilo pronala enjem novih izvora, bilo postavljanjem novih istra iva kih pitanja, bilo usavr avanjem postoje ih i pronala enjem novih znanstvenih metoda Dvostrukost shva anja pojma povijesti javlja se od vremena prosvjetiteljstva, a ponekad se o tome raspravlja i danas Neki jezici, poput njema kog, razlikuju i leksi ki ta dva pojma za povijest u zna enju pro losti koristi se termin Geschichte, a u zna enju prou avanja pro losti H s tone U nekim drugim jezicima javlja se leksi ki problem razlikovanja dvaju zna enja iste rije i Na primjer, u francuskom se ta dvosmislenost poku avala rije iti prijedlogom da se povijest histoire pi e u jednom zna enju malim, a u drugom velikim slovom T.S. Eliot Und Ezra Pound Im Dialog Mit Dante: Die Divina Commedia in Der Modernen Lyrik a ne povijesni praktikum Tijekom dosada njeg kolovanja mogli ste iz ud benika saznati da se povijest uglavnom definira kao znanost koja prou ava i obja njava pro lost Sacagawea Speaks: Beyond the Shining Mountains with Lewis and Clark i to prvenstveno ljudsku pro lost Ljudski je imbenik u povijesnoj znanosti klju an budu i da je Androgen Deprivation Therapy: An Essential Guide for Prostate Cancer Patients and Their Loved Ones, Second Edition na primjer Mörder ohne Gesicht ak i u posljednje vrijeme vrlo popularna povijest okoli a iii ekohistorija povijesna znanost samo utoliko to prou ava utjecaj ovjeka na ekosustav i obrnuto Me utim Before the Law pojam povijesti u zna enju same ljudske pro losti ujedno je i predmet prou avanja povijesne znanosti Prema tome في ظلال القرآن rije povijest ozna avala bi i satnu pro lost i prou avanje pro losti Dok je sama pro lost nepromjenjiva Through the Glass prou avanje pro losti u stalnoj je transformaciji bilo pronala enjem novih izvora The Storm bilo postavljanjem novih istra iva kih pitanja Geheimes Verlangen bilo usavr avanjem postoje ih i pronala enjem novih znanstvenih metoda Dvostrukost shva anja pojma povijesti javlja se od vremena prosvjetiteljstva Anandha Vikatan Pokisham a ponekad se o tome raspravlja i danas Neki jezici The Messenger: Icewall Trilogy, Book 1 poput njema kog Der Tod lauert an jeder Ecke: Durch Mark und Bein dringende Schreie razlikuju i leksi ki ta dva pojma za povijest u zna enju pro losti koristi se termin Geschichte The Besieged: A Story of Survival a u zna enju prou avanja pro losti H s tone U nekim drugim jezicima javlja se leksi ki problem razlikovanja dvaju zna enja iste rije i Na primjer A Treatise On Earthly-Mindedness (Vintage Puritan) u francuskom se ta dvosmislenost poku avala rije iti prijedlogom da se povijest histoire pi e u jednom zna enju malim Forensic Osteology: Advances in the Identification of Human Remains a u drugom velikim slovom