{Read E-pub} ⚩ Debela ⚢ eBook or Kindle ePUB free

{Read E-pub} ⚷ Debela Þ Popular E Book, Debela By Silvija esto Stipani i This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book Debela, essay by Silvija esto Stipani i Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for Please read and make a refission for you Rules for Visiting Debela By Silvija esto Stipani i This is very good and becomes the main topic to read Pois não the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book Debela Kalagam Kadhal Isai essay by Silvija esto Stipani i Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for Please read and make a refission for you Kada ivite u vremenu koje ak i pred tehnolo ka pomagala postavlja zahtjev tana nosti, o ekuju i da prednja i stra nja strana, primjerice, mobitela, budu to priljubljenije, te ko je biti debeo Posebice ako si djevojka I jo k tome petnaestogodi njakinja Vrlo dobro to zna zagreba ka gimnazijalka Lada, ije nam pustolovine u prvom licu prenosi Silvija esto u svom romanu, jednostavno nazvanom, Debela Lada muku mu i s kilogramima i u trenu kad vaga skokne vrlo blizu devedesetici, odlu uje se na drasti ne mjere ivi, naravno, s roditeljima, novinarima po zanimanju, iji je integritet ostao neupitan rupama u ku nom bud etu unato i starijim bratom Dadom, savr enim sinom i ne tako tihom patnjom svoje najbolje prijateljice Ivane, navodno najzgodnije cure u Zagrebu, ako ve ne i ire Tako okru ena mr avcima , u nemogu nosti odolijevanja bakinim slasticama i s povremenim ispadima bijesa usmjerenim na razredne bezveznjakovi e koji je pogrdno nazivaju debelom , Lada povremeno u usta ne stavlja ni ta osim zubne paste , a ne pomogne li ni to, olak anje od te kog tereta prejedanja nalazi u zahodu No, o ekujete li dnevnik djevojke opsjednute rasporedom obroka, brojanjem kalorija i s poreme ajem prehrane kao pozadinskom pri om jer vjerojatno bi to bilo stereotipno o ekivati od jedne debele ugodno ete se iznenaditi Jer Lada je duhovita cura, s izra enim smislom za autoironiju kao, uostalom, ve ina njenih vr njaka i svijet iz njene perspektive izgleda vrlo zanimljivo Ona ne pati za dje acima, tek za odre enom glazbenom zvijezdom iju fotografiju uva ispod jastuka U svoj je izgled nesigurna na simpati an na in, a kvalitetan se pomak doga a kad odlu i u initi ne to doista konstruktivno i zapo inje s odlascima u teretanu Ti su sati, kasnije i sama shva a, bili onaj presudni klik u njenoj glavi nakon kojeg se sve promijenilo Debela nije klasi an roman o odrastanju Prije bismo mogli re i kako je to zanimljivo jednogodi nje putovanje kroz mentalno i fizi ko sazrijevanje jedne obi ne djevojke koja se vrlo lako mogla zvati i Lana, Marta, Lucija ili Petra Jer u tom su ivotnom razdoblju ak i oni naizgled najsigurniji duboko u sebi zbog ne ega nesigurni ili nezadovoljni Debela nipo to nije trivijalna, a vrlo je vje to i s mladena kom okretno u zaobi la stupice patetike vrlo prisutne na putu adolescenta Knjiga je prvi put objavljena 2002.godine zbog ega junaci ove pri e ne o ajavaju zbog promjena statusa veze na fejsu ili lo e slike na Instagramu, a i mobiteli se tek pojavljuju, kvaliteta same pri e i vi e je nego dovoljna za odolijevanje promjenama i protoku vremena Debela je uvr tena na popis lektire za osmi razred osnovne kole, mislim da je Lada time postala prva i jo k tome maloljetna knji evna junakinja u povijesti nacionalne knji evnosti koja je to obavila na stranicama knjige i za to dobila odobrenje od Ministarstva To, kao i mnoge druge zgode u koje ulije e i situacije s kojima se nosi, mo da potakne mlade itatelje da za Ladu odvoje malo vi e vremena no to je potrebno da se brzinski i ita kratki sadr aj i sklepa zadovoljavaju a lektira Odrasli ji ma koji se odlu e prepustiti Ladinom vodstvu savjetujemo da to u ine otvorena uma, bez onih U moje vrijeme djeca to nisu radila jer a djeca su to uvijek radila samo to Adrian Mole, Nick Twisp i Christiane F nikada nisu dogurali do lektirnog naslova i b s 15 godina vi e i nisu u tolikoj mjeri djeca I samim time to vam to poma e shvatiti, Debela zaslu uje svu pozornost koju joj mo ete pru iti. I like it, 8.5