(((READ E-PUB))) ☟ Problem promatrača ↬ PDF eBook or Kindle ePUB free

A truly unique book It is a SF novel written by some Croatian scientist It is a Science Fiction that is muchScience than Fiction, if you know what I mean It mainly deals with the theme of creating an artificial intelligence Then it soars into the depths of scientific theories mashed togeather with deep philosophical essays which mainly revolve around the purpose of existence and the concept of being a person , and what that actually means Unfortunatelly, there is a painful flaw in th A truly unique book It is a SF novel written by some Croatian scientist It is a Science Fiction that is muchScience than Fiction, if you know what I mean It mainly deals with the theme of creating an artificial intelligence Then it soars into the depths of scientific theories mashed togeather with deep philosophical essays which mainly revolve around the purpose of existence and the concept of being a person , and what that actually means Unfortunatelly, there is a painful flaw in this otherwise very intrigueing novel character personalities are deader than a rock (((READ E-PUB))) ⇧ Problem promatrača ↠ Znanstvenofantasti ni roman, ili mo da esej s vi kom fikcije Kako god, problem promatra a je tekst o bliskoj budu nosti tako bliskoj da je tehnologija slu kinja korporacija a filozofiranje sinonim za avrljanje Ali tada, znanstveno super ra unalo neobja njivo odbija poslu nost Knjiga Antonija ibera izuzetno je djelo kakvih posve nedostaje na hrvatskom knji evnom obzoru Radi se o popularnoznanstvenom tekstu, dijelom napisanom u maniri najboljih klasika znanstvenofantasti nog anra, a dijelom kao esej o modernoj fizici i biofizici iber je znanstvenik s vi e desetaka znanstvenih radova objavljenih u presti nim svjetskim asopisima o temama bliskim onima koje se diskutiraju u knjizi , i autor vi e popularnih lanaka, predavanja, te po jedne knjige i filma Bez pretjerivanja se mo e re i da je u pitanju jedan od vode ih hrvatskih fizi ara na polju popularizacije znanosti, to se potvr uje i ovom knjigom tekst se ita u dahu , ideje su izlo ene jasno i precizno, a poticaja za promi ljanje znanosti i etike op enito je mnogo The USS Arizona: The Ship, the Men, the Pearl Harbor Attack, and the Symbol That Aroused America ili mo da esej s vi kom fikcije Kako god No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy problem promatra a je tekst o bliskoj budu nosti tako bliskoj da je tehnologija slu kinja korporacija a filozofiranje sinonim za avrljanje Ali tada Hokuto no Ken - Ken, le survivant Vol.10 znanstveno super ra unalo neobja njivo odbija poslu nost Knjiga Antonija ibera izuzetno je djelo kakvih posve nedostaje na hrvatskom knji evnom obzoru Radi se o popularnoznanstvenom tekstu GTO dijelom napisanom u maniri najboljih klasika znanstvenofantasti nog anra To Lure a Proper Lady a dijelom kao esej o modernoj fizici i biofizici iber je znanstvenik s vi e desetaka znanstvenih radova objavljenih u presti nim svjetskim asopisima o temama bliskim onima koje se diskutiraju u knjizi Screening Sandy Hook: Causes and Consequences i autor vi e popularnih lanaka Georgia Courthouse Disasters predavanja The Z Club te po jedne knjige i filma Bez pretjerivanja se mo e re i da je u pitanju jedan od vode ih hrvatskih fizi ara na polju popularizacije znanosti Sacred Sins to se potvr uje i ovom knjigom tekst se ita u dahu Skinny-Dipping ideje su izlo ene jasno i precizno Oklahoma, a History of Five Centuries a poticaja za promi ljanje znanosti i etike op enito je mnogo Super knjiga Najvi e mi se svi a sljede e 1 to je u knjizi Dubrovnik predstavljen kao nekakvi znanstveni centar u budu nosti 2 Sam tok romana, koji je mje avina teku e radnje i umetnutih isje aka uglavnom vezanih za povijesti znanosti To izgleda dosta neobi no i nepovezano, ali sve se dobro uklopilo 3 Dio romana, koji je znanstveni esej uglavnom o fizici i zove se pouzdano istiniti dio romana Meni se ini mi se da taj dio romana uop e nije toliko pouzdano istinit i da je takav naslov Super knjiga Najvi e mi se svi a sljede e 1 to je u knjizi Dubrovnik predstavljen kao nekakvi znanstveni centar u budu nosti 2 Sam tok romana, koji je mje avina teku e radnje i umetnutih isje aka uglavnom vezanih za povijesti znanosti To izgleda dosta neobi no i nepovezano, ali sve se dobro uklopilo 3 Dio romana, koji je znanstveni esej uglavnom o fizici i zove se pouzdano istiniti dio romana Meni se ini mi se da taj dio romana uop e nije toliko pouzdano istinit i da je takav naslov postavljen namjerno 4 Dio o osobi koja boluje od raka, a uvjerena je da je njezin listi od lutrije dobitni jer joj je tako lak e 5 Pjesma o djetetu i kahlici Uglavnom, odli na i zanimljiva knjiga