READ KINDLE ⚦ Čim preživim ovaj roman ì eBook or Kindle ePUB free

READ KINDLE ¼ Čim preživim ovaj roman × Ultimate Fight Srpsko socijalno protiv detektivke Hari Vice VersaSerija ubistava korumpiranih doktora potresa jednu beogradsku bolnicu U atmosferi straha, potencijalni klijenti opsedaju detektivsku agenciju Lucky Charm, ali Hari ne mo e da prihvati slu aj i tra i ubicu, jer mora da tra i vezu Naime, i sama hitno treba da se operi e u istoj bolnici, a liste ekanja prote u se odavde do ve nosti Balancing the Load potencijalni klijenti opsedaju detektivsku agenciju Lucky Charm Most Likely To... ali Hari ne mo e da prihvati slu aj i tra i ubicu Blind (Lorelei Bluffs Book 3) jer mora da tra i vezu Naime The Counterfeiter-Catching Cat (Beatrice Young Cat Mystery i sama hitno treba da se operi e u istoj bolnici Gordo & the Gringo a liste ekanja prote u se odavde do ve nosti Iako spada u satiri ne romane, satira je ovde toliko isforsirana da to prelazi u banalnost Krimi roman koji je zapravo osvrt na na e lo e zdravstvo, i pljuvanje po celom zdravstvenom sistemu i birokratiji Deluje pomalo nezavr eno i nedovoljno razvijena neka dublja pri a, ako je uop te i trebalo da je bude U svakom slu aju na pola knjige sam se zainteresovala za kraj, stoga dve zvezdice, ali kraj daleko od o ekivanog iako su o ekivanja bila na minimumu minimuma. enska knjiga i za ene i za mu karce Kako izgleda borba sa rakom, bez dlake na jeziku Najve i favorit za najgoru knjigu pro itanu ove godine Po to je ve decembar te ko da do kraja godine mogu pro itati ve e sranje od ove knjige.